Erdigunetik Lagun-busarekin ikastolaraino oinez

20 minutuko distantzia dago erdialdetik ikastolaraino.

Oinez-busaz ikastolara

Gaztetxo asko, berriz, bizikletaz taldeka zein banaka.

Subscribe to RSS - oinez ikastolara